PROTON elektronik > pl > Produkty > Wagi przemysłowe

Wagi przemysłowe

Procesor wagowy WAGA-20

PRZEZNACZENIE

Sterownik wagi automatycznej umożliwia automatyczne tarowanie wagi oraz ważenie wybranych składników materiałów sypkich (do wyboru 20 składników z max. 35 zbiorników ) z jednoczesną kontrolą wszelkich sytuacji alarmowych, takich jak: niedokładne opróżnienie wagi, przepełnienie masy ważonej, przekroczenie czasu dozowania itd. Sterownik umożliwia zaprogramowanie dla każdego dozownika - numeru zbiornika, z którego ma być pobierany surowiec. Numery dozowników określają kolejność naważania surowca w procesie automatycznego naważania z poszczególnych zbiorników, natomiast numer zbiornika określa miejsce z którego będzie pobierany surowiec.

Zastosowanie wyjścia analogowego pozwala przy pomocy falownika na regulację prędkości obrotowej silnika dozującego, programowany próg ograniczania obrotów silnika pozwala na optymalne sterowanie prędkością dozowania składników, programowany minimalny próg obrotów silnika zapobiega przekroczeniu minimalnych obrotów, przy których silnik jest w stanie osiągnąć odpowiedni moment obrotowy.

W wersji bez wyjścia analogowego może być dostępne wyjście do sterowania prędkością dozowania: zgrubnie – dokładnie.
Zastosowane procedury kalibracji wagi oraz autokorekcji wartości zadanej umożliwiają dokładne naważanie składników.
Funkcja obsługi toru mieszania i wydania - pozwala na sterowanie procesem mieszania składników oraz zasypem zbiorników wydawczych.

Oprogramowanie komunikacyjne dla komputera zdecydowanie ułatwia obsługę sterownika oraz pozwala na wizualizację procesu ważenia na ekranie monitora i archiwizację procesu ważenia, oraz definicję receptur produkcyjnych.

Zastosowane procedury odczytu receptur pozwalają na łatwą współpracę z programami tworzącymi receptury dla bieżącej produkcji np.: Składnik LNB, ProMix MikroB.

Sterownik przedmieszki PRZEDM-80

PRZEZNACZENIE

System jest złożony z max. czterech sterowników ważenia przedmieszki są to wagi W1 …W4, które współpracują poprzez radiomodemy z nadrzędnym systemem komputerowym.

System komputerowy umożliwi zdefiniowanie lub odczytanie receptury wejściowej produkcji określonej przedmieszki max. 80 naważanych składników oraz umożliwi zapisanie tej receptury do wybranego sterownika ważenia przedmieszki.

Sterownik umożliwia ręczne ważenie surowca z dokładnością do 1 g oraz odczytywanie surowców znajdujących się w pełnych workach, każdy surowiec jest weryfikowany kodem paskowym, przy pomocy czytnika kodów paskowych odczytujemy kod surowca do naważenia.

Każdy naważony rekord jest archiwizowany w systemie komputerowym w pliku przeznaczonym dla produkcji wybranej przedmieszki.

Sterowniki wagowe współpracują z następującymi urządzeniami:

  • z wagami elektronicznymi firmy Radwag lub Metrowag,
  • z czytnikami kodów paskowych - kody są czytane w formacie Code 39 FullAscii,
  • z radiomodemami Satel ,Techbase lub przewodowy przesył danych.

Urządzenia są zamontowane na wózku oraz są zasilane z akumulatora 12V.

Sterownik przedmieszki jest wyposażony w duży podświetlany wyświetlacz LCD oraz szeregowe interfejsy cyfrowe do współpracy z radiomodemem , wagą kontrolną oraz czytnikiem kodów paskowych.

System może być wyposażony w automatyczną ładowarkę akumulatorów zasilających.

Galeria