PROTON elektronik > pl > Produkty > Mierniki i regulatory

Mierniki i regulatory

Wielokanałowy Regulator/Miernik temperatury

PRZEZNACZENIE

Regulator/Miernik MTP-6 jest sześciokanałowym miernikiem temperatury wyposażonym w funkcje regulacji temperatury z zadaną histerezą (alarm dolny - gdy temperatura jest niższa od zadanego progu PrgD oraz alarm górny - gdy temperatura jest wyższa od zadanego progu PrgG) , każdy kanał pomiarowy steruje dwoma wyjściami alarmowymi modułu MOD_WYJ.
Moduł MOD_WYJ jest zespołem półprzewodnikowych wyjść alarmowych.
Oprogramowanie komunikacyjne dla komputera zdecydowanie ułatwia obsługę miernika oraz pozwala na wizualizację zmierzonych wartości na ekranie monitora oraz archiwizację danych. Komplet złożony jest z urządzeń oznaczonych symbolami : MTP-6 miernik/regulator oraz MOD_WYJ - moduł wyjść alarmowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość kanałów pomiarowych: 6.
Czujnik pomiarowy: Pt100, Ni 100 - linia 2 przewodowa z korekcją rezystancji linii.
Sygnalizacja rozwarcia/zwarcia linii pomiarowej w danym kanale.
Zakres pomiarowy: 0…100 oC (możliwość wykonania innego zakresu pomiarowego).
Liczba wyjść binarnych modułu MOD_WYJ: 12.
Obciążalność max. wyjść półprzewodnikowych: 0,5 A, max. ~250 V.
Podtrzymanie danych: pamięć nieulotna.
Zasilanie: ~230 V, 50 Hz.
Całkowity pobór mocy: < 8 VA.
Zakres temperatury otoczenia: 0...+50 ° C.

Galeria