PROTON elektronik > pl > Produkty > Systemy ważenia

Systemy ważenia

System wizualizacji i archiwizacji procesu ważenia

 

PRZEZNACZENIE SYSTEMU

System jest przeznaczony do automatycznego ważenia surowców wchodzących jako składniki naważanych receptur produkcyjnych, receptury produkcyjne mogą być definiowane przez operatora lub inne programy zewnętrzne.
Umożliwi on ich wymieszanie, natłuszczenie, zadozowanie dodatkowych składników, a następnie załaduje wymieszany towar do wybranego zbiornika wydawczego.
Oprogramowanie może być rozszerzone o moduł obsługi linii granulacji.
Oprogramowanie wizualizacji i archiwizacji procesu naważania, działające w środowisku systemu WINDOWS pozwoli na wizualne zobrazowanie procesu produkcyjnego oraz na bieżącą archiwizację na dysku wszystkich istotnych parametrów procesu naważania i  weryfikacji kodów towarów.
Zastosowane procedury odczytu receptur produkcyjnych pozwolą na łatwe ich definiowanie oraz przesłanie do sterowników wagowych.

Jest to system w pełni rozproszony. Sterowniki wagowe mogą być umieszczone na sterowni, natomiast moduły WE/WY są umieszczone w różnych miejscach przetwórni.

KONFIGURACJA SYSTEMU

System jest zbudowany w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki wagowe wyposażone w szeregowy interfejs cyfrowy RS 422 z izolacją galwaniczną.
Technologia mieszania składników wykorzystuje jedną lub kilka linii mieszania, może obsługiwać młyny zbożowe oraz linie granulacji.

System może być złożony z następujących urządzeń:

  • wagi automatyczne, wyposażone w wyjście analogowe do sterowania falownikiem,
  • wagi dodatkowe tłuszczu lub alimetu,
  • dozowniki przepływowe dodatków współpracujące z przepływomierzami,
  • moduły pomiaru temperatur czujniki Pt100 , Pt1000,
  • moduły pomiaru prądu silników,
  • moduły wejść binarnych,
  • moduły wyjść binarnych,
  • moduły wyjść analogowych 5V/10V.

Cały system wizualizacji jest nadzorowany przez komputer sterujący wyposażony w porty szeregowe , kartę sieciową oraz dwa lub cztery monitory LCD.
Zastosowanie co najmniej dwóch monitorów pozwoli na równoległe wyświetlanie obrazu głównego synoptyki oraz obrazu dodatkowego np : programowanie wagi.

Program wizualizacji i archiwizacji procesu ważenia umożliwia zaprogramowanie wszystkich uczestniczących w procesie wag oraz zapewnia archiwizowanie poszczególnych naważek dla każdej pracującej wagi.

Wagi można zaprogramować w sposób tradycyjny przy pomocy klawiatury komputera lub w sposób automatyczny poprzez odczyt receptury wejściowej dla wybranej linii mieszania, zdefiniowanej za pomocą programu „Składnik LNB” , programu „RecPasz/EdPasz” lub programu ProMix.

System może być wyposażony w moduł weryfikacji kodów surowców w Bigbagach podwieszanych nad dozownikami wagowymi, system pozwala na automatyczne zweryfikowanie kodu surowca (kod jest czytany czytnikiem kodów paskowych) oraz zasygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości.

Galeria