PROTON elektronik > pl > Produkty > Trenażery szermiercze

Trenażery szermiercze

Trenażer czasu reakcji szermierzy i bokserów

PRZEZNACZENIE

Proponowany trenażer pozwoli zliczać czas reakcji trenującego - po wygenerowaniu sygnału (świetlnego lub świetlnego i dźwiękowego na module sygnalizacyjnym) , od chwili wygenerowania sygnału na module sygnalizacyjnym jest zliczany czas w formacie sek. sek : dzieś sek. setne sek. mili. sek. w zakresie 0 … 59 sek . 999 sek (rozdzielczość 0.001 sekundy).
Start programu w trybie automatycznym (Lc zad  jest różne od zera) - po starcie programu (przy pomocy przycisku „P”) jest losowo odmierzane opóźnienie w zakresie I - 4...6 sekund lub w zakresie II - 4 .. 10 sekund i po tym czasie jest generowany sygnał dźwiękowy/świetlny dla zawodnika - zawodnik powinien jak najszybciej uderzyć szpadą/pięścią do celu.
Start programu w trybie ręcznym (Lc zad  jest równe zero) - po starcie programu (przy pomocy przycisku „P”) jest natychmiast generowany sygnał dźwiękowy/świetlny dla zawodnika - zawodnik powinien jak najszybciej uderzyć szpadą/pięścią do celu.
Moment trafienia/uderzenia zatrzymuje mierzenie czasu reakcji , wówczas na wyświetlaczu jest wyświetlony odmierzony czas reakcji zawodnika . Przekroczenie czasu 59.999 powoduje zatrzymanie zliczania czasu reakcji.  Kolejny zliczony czas reakcji dla danego licznika Lc jest zapamiętany w tablicy czasów o rozmiarze max 30 czasów.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie zasilacz: 220...230 V~, 50Hz ładowarki akumulatorów.
Temperatura otoczenia: 0...50 oC.

STEROWNIK TRENAŻERA

Zasilanie modułu: Akumulatory R6  4 x 1.2 V = 4,8V, 2,7Ah
Masa zestawu: ok. 300 g.

Trenażer jest wyposażony w akumulatory , które wystarczą na około 100 godzin ciągłej pracy oraz zasilacz przeznaczony do ładowania akumulatorów.

WYŚWIETLACZ DODATKOWY

Zasilanie modułu: Akumulatory R6  4 x 1.2 V = 4,8V, 2,7Ah
Masa zestawu: ok. 300 g.

Trenażer czasu reakcji może współpracować z komputerowym programem wizualizacji pracy trenażera. Oprogramowanie pozwala na zapis oraz odczyt wybranych serii treningowych, na ekranie monitora można wyświetlać wybrane serie w postaci tabel i wykresów słupkowych.

Program wizualizacji pracy trenażera czasu reakcji

Trenażer czasu reakcji może współpracować z komputerowym programem wizualizacji pracy trenażera, umożliwia on zaprogramowanie sterownika trenażera, zapewnia wizualizację jego pracy oraz pomaga zaprezentować uzyskane wyniki czasów reakcji w sposób bardzo czytelny użytkownika systemu.

Galeria